nº col. COEC 3684

Director Mèdic de Grup dental Costa Brava

Llicenciat en Odontologia per la Facultat d’Odontologia de la «Universitat de Barcelona» 1996-2001.

Diplomat en Fisioteràpia per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna «Universitat Ramon Llull» 1992-95.

Curs de postgrau teòric-pràctic d’Odontologia Protèsica impartit per la Universitat de Barcelona. 2001.

Màster en Oclusió y Rehabilitació Oral impartit per la Universitat de Barcelona. 2001-03.

Diploma in Implant Dentistry for Department of Biomaterials/Handicap Research Göteborg University Sweden, en combinació amb Clínica Aparico/Barcelona i sota el suport del Departament de Ciències Morfològiques /Facultat de Medicina/ Universitat de Barcelona. Curs 2006-07.

Professor col·laborador del Màster de Medicina, Cirurgia e Implantologia impartit per la Universitat de Barcelona.