L’ odontologia conservadora és l’especialitat que ens permet curar la càries i reconstruir les dents destruïdes mitjançant els diferents materials indicats per a cada restauració.

Actualment les restauracions dentals es poden confeccionar amb materials de composite, que estratificats d’una manera adequada aconsegueixen un perfecte mimetisme amb les dents adjacents.

A més, les tècniques d’endodòncia més innovadores han aconseguit que es realitzin tractaments de conductes d’una manera molt més ràpida i segura, augmentant el confort del pacient davant d’aquests tractaments.

Carilles

Les dents anteriors freqüentment pateixen fractures o càries que les deterioren.

A l’estar ubicats en una zona estètica, el pacient sol demandar una solució ràpida i fàcil que l’ajudi a recuperar la seva funció i la seva imatge.

Altres vegades, dents amb un color molt fosc o malposicions són susceptibles d’aquest tipus de restauracions.

Les carilles poden ser de ceràmica o de composite, essent el professional qui valora i selecciona la conveniència de cadascuna segons el cas.

Endodoncia

Moltes vegades una càries afecta zones molt profundes de la dent i els canals pels quals passa el nervi es contaminen. El tractament necessari en aquests casos és l’endodòncia. Actualment hi ha tècniques noves que permeten calibrar les dimensions dels canals per poder-los desinfectar.

Després de la desinfecció del conducte podem segellar els canals de manera hermètica amb gutaperxa termoformada. Els actuals localitzadors d’àpex permeten de manera electrònica calcular la longitud de cada conducte radicular. Aquesta tècnica disminueix el temps de treball, fent l’endodòncia més còmoda per al pacient.