Higiene Oral

El raspallat dental s’ha de realitzar de 2 a 3 vegades diàries. La durada del raspallat ha de ser de 3 minuts i seguint les indicacions de la tècnica de Bass. Aquesta tècnica consisteix a col · locar el raspall en el marge gingival (solc entre la geniva i la dent) amb una inclinació de 45 º i desplaçar-lo en un moviment vertical amunt i avall. Amb aquest moviment hem de romandre almenys 1 minut raspallant les cares externes de totes les dents superiors i inferiors.  Les superfícies de masticació es poden raspallar en sentit horitzontal, dedicant 1 minut més al raspallat d’aquestes cares.  Les cares internes també s’han de raspallar en sentit vertical començant en el marge gingival, a les cares internes hem de dedicar 1 minut més, amb la qual cosa el nostre raspallat haurà durat 3 minuts. Finalment convé recordar que es raspalli la llengua i les cares internes de les galtes..

Higiene de la pròtesi

Les pròtesis removibles requereixen atencions diàries igual que la boca. Després de cada àpat convé retirar la pròtesi i raspallar amb un raspall reservat exclusivament per a la pròtesi i un sabó neutre. Si el pacient es troba còmode sense la pròtesi durant la nit, convé assecar-la bé abans de guardar. En pacients amb dificultats per netejar-la o problemes fúngics, convé tractar-les periòdicament amb productes addicionals com clorhexidina, hipoclorit o antifúngics.

Higiene en implantologia

En els pacients que tenen malaltia periodontal, la pèrdua de geniva dóna lloc a espais amplis entre les dents i la geniva de difícil accés al raspallat. El mateix passa en pacients portadors de pròtesis fixes o pròtesis sobre implants. Els raspalls interproximals són un instrument útil en aquests casos. Consisteix en introduir un raspall interproximal de forma i grandària adequada a l’espai i fregar endins i fora eliminant les restes alimentaris.

Aquesta tasca és essencial en el manteniment dels pacient abans esmentats.